Stocktaking counting group - ספירת מלאי

התחלנו את דרכינו לפני כ- 15 שנים. לאט לאט גילינו את החשיבות הניכרת של עולם ספירת מלאי, התחלנו להתמקצע בתחום והתאהבנו במקצוע, וכיום אנחנו מלווים עסקים בהליך ספירות מלאי.

המטרה שלנו היא אימות המלאי הקיים (מקרים של אבדן ,בלאי וגניבה מתגלים בזמן הספירה) והפקת דוחות הפרשים, ערך המלאי (גם ברמת הפריט או האיתור) כל זאת ללא פגיעה בשעות הפעילות של העסק.

כל עסק עם ניהול מלאי נכון יכול להגיע לייעול המערכת!

ספירות מלאי | Stocktaking כמו שאנחנו רוצים להצליח - ככה אנחנו רוצים שגם אתם תצליחו!

חברה לספירות מלאי